درباره ما

به‌منظور تحقق اهداف مندرج در «كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي» مصوب 23/7/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و همچنين ضوابط كلي صدور مجوز تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به‌منظور تعليم و تربيت استادان و متخصصان علوم قرآن و حدیث و توليد دانش در اين عرصه، دانشکده غيردولتي- غيرانتفاعي علامه مجلسی بر اساس مجوز شماره 186569/22/2مورخ 21/9/1391 از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهداف زیر تأسيس و اداره مي‌شود.

   1.   تربيت استادان و محققان متعهد و متدين در زمينه علوم و معارف اهل بيت(عليهم‌السلام) به‌ويژه در حوزه‌هاي علوم قرآن و حدیث

   2.   تقويت و توسعه تحقيقات بنيادي،‌كاربردي، تطبيقي در حوزه معارف اسلامي

   3.   تقويت مباني فكري محققان، مدرسان و مبلغان درجهت پاسخگويي به شبهات.

   4.   تقويت بنيه علمي دانشجويان و اساتيد درجهت نظريه‌پردازي، نوآوري، نقد و مناظره

   5.   ارتباط آموزشي و پژوهشي با انديشمندان و مراكز علمي دين‌پژوهي داخل و خارج از كشور