آدرس : اصفهان . خیابان علامه مجلسی. جنب مقبره علامه مجلسی (ره) . موسسه آموزش عالی علوم قرآن و حدیث علامه مجلسی(ره)

تلفکس:34455512-031

کد پستی:8148784391

لینک کانال ما در سروش:https://sapp.ir/a.majlesi

لطفا صبر کنید...